Loading Content...

Rhythm of Silence

propojování a zkoumání hranic mezi hudbou a výtvarným uměním


Tato spolupráce s akademickou malířkou Markétou Šafárikovou vznikla z přirozeného zájmu a z potřeby obohatit vlastní vnímání a přiblížit se tak pochopení rozdílnosti vyjadřování a komunikace ve výtvarném a hudebním umění. Každá z těchto dvou forem používá odlišné prostředky a zapojuje jiné smysly.
Svět hudby a zvuků plyne v čase, má začátek a konec, není okem viditelný. Klasický obraz nebo kresba oproti tomu začátek ani konec v čase nemají… není možné obraz vypnout ani zastavit a není možné běžným sluchem obraz slyšet.
Jak tyto dva světy propojit, čím se mohou vzájemně obohatit, a co mohou mít společného? To jsou jedny z mnoha otázek, které si v našem dialogu klademe. Nehledáme pouze inspiraci, ale se vzájemným respektem zkoumáme, jaké to skutečně je „hrát obrazy“ a „malovat hudbu“. Jde nám o hlubší ponor, o překročení hranic běžného vnímání, o přímou a co nejčistší reakci na vzájemné podněty.

Na společných procházkách v přírodě i prostředím velkoměsta jsme se v našem dlouhém a intenzivním dialogu o umění zastavily a ukotvily na pro nás aktuálním, nosném a urgentním tématu „TICHA“, ze kterého umění i radost vyvěrá… Věříme, že umění by mělo být oslavou života jako takového. Proto naše tvůrčí setkávání vnímáme jako příležitosti k takové oslavě.

V říjnu 2021 jsme první výsledky naší spolupráce prezentovaly na společné výstavě pod názvem V rytmu ticha v prostoru Laufen Gallery Prague.

Můj svět je světem obrazů a vizuálních příběhů. Prostor hudby a zvuků mne zajímá, je široký a velmi abstraktní. Cítím respekt ke každému, kdo nástroj ovládá a má dar skrze něj cítit a svobodně tvořit. Díky spolupráci s Jitkou Malczyk se mi postupně daří nakukovat pod pokličku toho pro mne záhadného světa hudby.“ Markéta Šafáriková

Housle jsou plátno a smyčec je štětec. Poslouchám v tichu hlas plátna a dech štětce – hledám zvuk a obsah. Hraji krásu, poezii, pravdu a příběh.“ Jitka Malczyk

Rhythm of Silence is my project with a talented Czech painter Markéta Šafáriková. It is a unique interconnection of music and visual art.

We don’t just look for inspiration, but turn our mind to what it is like to ‘play images’ or ‘paint music’. In our long and intensive dialogue about art we focus on the exciting, tempting and urgent topic of SILENCE that can be a source of art and joy…

We believe that life as such and its reflexion in art deserves to be praised and admired. Therefore we percieve our meetings as a sort of celebration, enjoying the magic of the moment. What an exciting experiment!